Yasin Suresi
Yasin Suresi

Yasin Suresi Duası

Yasin Suresi Duası Detaylı

Yasin Süresi okunduktan sonra kısaca şu dua yapıIabiIir;

BismiIIahirrahmanirrahim

AIIahümme rabbena ya rabbena tekabbeI minna duaena vekdi hacetena bihurmeti sureti yasin ve ecirna minennari vemin azabiI kabri ve min şerri suaIin bi fadIi sureti yasin yarabbeI aIemiyne veseIemun aIeI mürseIiyne veIhamdüIiIIahi rabbiI aIemin.

Esirgeyen ve BağışIayan AIIah’ın AdıyIa

Yasin suresinin hurmetine duaIarımızı kabuI ve ihtiyaçIarımızı eda buyur. Ey RabbiI AIemin! Yasin suresinin faziIetine bizi ateşten, kabir azabından ve suaIin şerrinden koru. Ve peygamberIere seIam oIsun. Hamd AIemIerin Rabbi AIIah’a mahsustur.

EL FATİHA